Matura z informatyki - rozwiązania zadań

Do matury 2021 z informatyki pozostało:

Korepetycje z informatyki online

Nauczyciel licealny z 16-letnim doświadczeniem przygotuje do matury z informatyki. Zapraszamy na lekcję próbną, na której dowiesz się wszystkiego na temat stosowanych metod i sposobu pracy.

Darmowa lekcja próbna – zapisz się już dziś.

Nic nie tracisz, a możesz naprawdę wiele zyskać!

Aktualności maturalne

Centralna Komicja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów maturalnych w roku 2021. Egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się środę 19.05.2018 r. o godzinie 9.00.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę CKE: www.cke.gov.pl.

1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.

2. Część druga egzaminu z informatyki rozpoczyna się od czynności organizacyjnych opisanych w sekcji 9.

3. Zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili.

...

11.1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Egzamin maturalny z informatyki składa się z dwóch części przedzielonych półgodzinną przerwą.

2. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według takich samych zasad, jak w przypadku

...

To co musisz wiedzieć i potrafić

Algorytmy

Piszemy algorytmy na kartce papieru

Programowanie

Piszemy i kompilujemy kod programu

Arkusz kalkulacyjny

Formuły, wykresy i formatowanie danych

Ostatnio dodane

zagadnienia maturalne

Każda liczba naturalna n może zostać jednoznacznie zapisana jako iloczyn liczb pierwszych. Jednoznacznie oznacza, że istnieje tylko jeden zbiór liczb pierwszych, których iloczyn daje w wyniku podaną liczbę. Przy czym możemy tutaj wyróżnić dwa przypadki:

  • liczby złożone - posiadają więcej niż jeden czynnik pierwszy
  • liczby pierwsze - posiadają tylko jeden czynnik pierwszy (samą siebie)

Rozkład na

...

Ciąg Fibonacciego definiujemy następująco: pierwszy i drugi element ciągu jest równy 1. Każdy następny otrzymujemy dodając do siebie dwa poprzednie. 

Kilka kolejnych wyrazów tego ciągu według pierwszej definicji przedstawia się następująco:

1,1,2,3,5,8,13,21,...

Algorytm wyznaczający n wyrazów ciągu Fibonacciego:

#include
...

Algorytm Euklidesa służy do wyznaczania największego wspólnego dzielnika (NWD). Największy wspólny dzielnik dwóch liczb a i  b to taka liczba, która dzieli te liczby i jest ona możliwie największa. Można go zastosować do skracania ułamków lub wyznaczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności NWW.

Euklides opracował prosty i efektywny algorytm wyznaczania. Dla danych

...

Egzamin maturalny z informatyki - poziom rozszerzony (2016 r.)

Przejdź do rozwiązania zadania

Podstrona w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce.


Podstrona w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce.

Maturzysto! O czym warto pamiętać?

Według nowych zasad, egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym - składa się z dwóch części.
Część I (60 minut)
Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według takich samych zasad ogólnych jak w przypadku pozostałych przedmiotów maturalnych.
Część II (150 minut)
Sprawdź swoje stanowisko

Matura z informatyki - polecane książki

Najlepsze formuły dla Excela!
Miliony użytkowników każdego dnia korzystają z najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego — Excela. To jedna z najlepszych aplikacji

...

Podręcznik szkolny Informatyka Europejczyka. Python. Progr.na maturze - zdjęcie 1

© 2020 MaturaInformatyka.pl || Kontakt: admin(malpa)maturainformatyka.pl

Search